Cuốn sách gồm năm phần: Phần thứ nhất: Truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung lưu truyền trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ hai: Những nghiên cứu về dấu tích của truyền thuyết trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ ba: Những di tích thờ phụng thánh Chử trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ tư: Những giá trị của truyền thuyết trong đời sống văn hoá của người Hồng Vân Phần thứ năm: Bảo tồn và phát huy những giá trị của truyền thuyết trên mảnh đất Hồng Vân
LIÊN KẾT WEB SITE

Thiên Duyên

  • Du lịch trở lại sau đại dịch

  • Làm du lịch người nông dân thay đổi cuộc sống tốt hơn!

  • Chung sống an toàn với đại dịch Covid -19 - 5k

  • Sức Sống Làng nghề Sinh vật cảnh Hồng Vân!

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 1
Tổng số lượt truy cập: 1393