Cuốn sách gồm năm phần: Phần thứ nhất: Truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung lưu truyền trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ hai: Những nghiên cứu về dấu tích của truyền thuyết trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ ba: Những di tích thờ phụng thánh Chử trên mảnh đất Hồng Vân Phần thứ tư: Những giá trị của truyền thuyết trong đời sống văn hoá của người Hồng Vân Phần thứ năm: Bảo tồn và phát huy những giá trị của truyền thuyết trên mảnh đất Hồng Vân
LIÊN KẾT WEB SITE

CLB sao Tài năng tại Làng quê Hồng Vân

  • Trải nghiệm Du lịch nông nghiệp tại Du lịch Làng quê Hồng Vân

  • Khám phá làng quê Hồng Vân - Điểm du lịch hấp dẫn của Thủ Đô

  • Nét Đẹp Làng Quê Hồng Vân

  • Du lịch nông thôn - xu hướng du lịch mới của Việt Nam

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 1
Tổng số lượt truy cập: 2330